MINK PELS KOPENHAGE FUR
DIE NACHHALTIGE WAHL

MINK

Mink Pels er udover at være noget at det smukkeste og sundeste at beklæde sig med også et produkt, som indgår i et økologisk kredsløb, hvor det negative aftryk på naturen er absolut minimalt, også når man sammenligner med næsten alt anden beklædning i modeindustrien.

Håndværket med at lave pelsjakker, er en ældgammel tradition, der den dag i dag udføres i hånden og kun af de allerdygtigste buntmagere. Derfor er forholdene for buntmagere blandt de bedste og desuden blandt de højest lønnede inden for produktion i modeindustrien.

PELSENS BÆREDYGTIGE STYRKER

Minkavl og anden pelproduction er i sin natur bæredygtigtigt, fordi pels er et naturmateriale, som er fornybar, og som ved bortskaffelse indgår i naturens kredsløb.

- Foder til dyrene produceres bl.a. af restprodukter fra human fødevareproduktion fra fiskefabrikker og slagterier, der ellers skulle destrueres.

- Hele dyret bruges: kroppen til kød- og benmel, gødning og som materialer i byggebranchen, fedtet bruges til biodiesel, og skindet bruges til pels.

- Pels har en lang levetid. Det giver mindre ressourceforbrug i forhold til andre former for beklædning.

- Die Kinder können sich selbst versorgen, und das gibt ihnen die Möglichkeit, sich selbst zu versorgen.

- Pels er biologisk nedbrydeligt, så når pelsen er slidt op, indgår den i det økologiske kredsløb.

WELFUR OG FAKTA

Har alle mink adgang til en redekasse?

Får de den rette mængde foder?
og har de læ og skygge ideres indhusning?

Das
ist das einzige Problem, das die meisten Menschen lösen können, wenn sie sich für einen Pelzkonsulenten entscheiden.

WelFur ist ein System und ein internationales Farbstoffzertifikat, um die Qualität von Farbstoffen zu messen und zu dokumentieren, und basiert auf einer 30-jährigen Forschungsarbeit. I 2017 begyndte dyrevelfærdscertificering for all gårde, og fra 2020 vil de danske minkavleres auktionshus, Kopenhagen Fur, kun modtage skind fra certificerede minkfarme i Danmark og Europa.

INTERNATIONAL OMFANG


Projektet er i sit udgangspunkt europæisk, og derfor er det besluttet, at en pelsdyrgård skal leve op til minimumskravene i Europaråds-rekommandationen for at kunne blive omfattet. Hvis det ikke er tilfældet, kan en farm ikke blive certificeret, og dermed udelukkes man fra 2020 frag salg gennem auktionshusene. Efterlevelse af rekommandations og god farm-management bliver betingelser for at få adgang til de vigtigste handelsplatforme for pelsskind i verden, herunder Kopenhagen Fur, der erdens største pelsauktionshus.

FurEurope har indgået en aftale med den international inspektions- og certificeringsvirksomhed Baltic Control, om at forestå auditering og certificering på minkgårde i hele Europa. Virksomheden har hovedsæde i Aarhus og har kontorer i 42 lande. Baltic Control zertifiziert eine Reihe von anderen Landwirtschaftsprodukten wie Dansk Kalv, Antonius-grisen und Coops nye dyrevelfærdsmærke.

MÅLESYSTEM FÜR DYREVELFÆRD

Siden 2009 har forskere fra syv europæiske universiteter forsket i og indsamlet viden om, hvad der er vigtigtigt for minkens velfærd og trivsel i forbindelse med WelFur-projektet. På dette grundlag er der udarbejdet et såkaldt målesystem med fire parametre:

God fodring, God indhusning, Dyresundhed og Hensigtsmæssig adfærd.

HVEM FORETAGER UNDERSØGELSERNE?

De fire parametre i WelFur er siden 2017 anvendt af det uafhængige certificeringsfirma Baltic Control til at certere de 3.500 europæiske pelsdyrgårde, og fra 2020 vil Kopenhagen Fur udelukkende modtage mink- og ræveskind, der er WelFur-certificerede. Hver gård får tre besøg, som ligger på tre forskellige tidspunkter af året for at måle de forskellige perioder i minkens livscyklus. Derefter skal gårdene have ét besøg om året for at opretholde certificeringen.

- Det er pelsdyrerhvervet selv, der har taget initiativ til at få indført fagligt correct målemetoder som redskab til at dokumentere dyrevelfærden hos pelsdyr. Es ist wichtig, dass sie den höchsten Preis auf dem Markt erhalten.

- WelFur certification af dyrevelfærden i mink eranerkendtaf EU-kommissions som et "self-regulation and co-regulation initiative".

- WelFur gibt eine umfassende, nuancierte und retrospektive Rechnung über die Sicherheit und den Schutz von Färbemitteln.

- Der bliver målt og vurderet på punkter, hvor eventuelle forbedringer vil komme både minkene og avlerne til gode.

- WelFur dokumentiert die Entwicklung von Menschen, die für den gesamten Lebensunterhalt, die Politik, die Einbettung, den Umgang mit Menschen und den Umgang mit der Umwelt verantwortlich sind.

- Der WelFur-Methode für Nerze wurde an vielen europäischen Universitäten entwickelt und ein guter WelFur-Score gibt den Befragten einen soliden Grundstock für eine gute Bewertung und ein gutes Gefühl bei der Dokumentation des Lebensstils im Beruf.

"Lige som de første mennesker på kloden gjorde helt naturligt, så vælg det rigtige for naturen også i dag. Alt hvad vi forbruger har en konsekvens for naturen. Vi mener at det bedste valg er produkter der indgår i en naturlig økologisk cirkel med et minimum omkostninger for naturen"